Küçükçekmece Kültür ve Sanat Projeleri

Küçükçekmece ilçe halkına yönelik her türlü kültür ve sosyal projelerinizi bu form aracılığı ile bizlere iletebilirsiniz. Bağımsız değerlendiricilerimiz objektif kriterler ile projenizi değerlendirecektir. Tüm ilçedeki paydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın fikirlerine başvurarak topladığımız proje fikirlerinden, ilçemize katkı değeri yüksek olan projeler hayata geçirilecektir.

Projenize ilişkin bütün ayrıntıları açıkladığınız bu bölümü eksiksiz şekilde, mümkün olduğunca net ifadeler, güncel ve somut veriler kullanarak doldurmanız ve projenizi doğru ve anlaşılabilir şekilde anlatmanız, değerlendirme aşamasında başarılı puanlar alabilmeniz açısından önem taşımaktadır.
Proje Kategorisi*Talep Edilen Finansman Kaynakları: